Dudki

Miejscowośc wzmiankowana była już na przełomie lat 1539/1540 jako posiadająca ogród.

Dudki - historia

Dudki - historia

Wieś Dudki założono 19 listopada 1562 roku jako wieś czynszową, kiedy książę Albrecht przez starostę straduńskiego Krzysztofa Glaubitza sprzedał braciom Grzegorzowi i Marcinowi Dudkom sześć włók sołeckich i powierzył zadanie założenia wsi na prawie chełmińskim na 60 włókach. Grzegorz Dudek zakupił tu wcześniej 3 włóki lasu.

Dudki - historia

 

W latach czterdziestych XVIII wieku powstała tu jednoklasowa szkoła.

Dudki - historia

Dudki - historia

Około 1800 roku Dudki należały do parafii Swiętajno. W roku Dudki 1933 liczyły 303 mieszkańców. Dawne nazwy miejscowości — Dullken, Dodeck, Dudken zmienione zostały w 1938 roku na niemiecką Sargensee. W północnej części wsi młyn nad strumieniem Połomka Młynówka łączącym Jezioro Dudeckie i Dworackie.